Ballastmatten zijn een onmisbaar onderdeel voor een stil en comfortabel spoor. In onze recente blog Continue innovatie in geluids- en trillingsreductie introduceerden wij de ballastmatten van Getzner al en in deze blog vertellen we u graag meer over deze krachtpatsers in geluids- en trillingsreductie.

Wat zijn ballastmatten?

Ballastmatten vormen een elastische tussenlaag tussen het ballastbed en een harde ondergrond zoals bij een kunstwerk, teneinde een reductie van geluid en trillingen in en rond het spoor te bewerkstelligen. Door de elasticiteit worden de krachten op het spoor uitstekend geabsorbeerd en ondervinden omwonenden minder geluidsoverlast, gebouwen minder schade door trillingen en hebben reizigers een comfortabelere treinreis.

Klik hier om de ballastmatten van Getzner in 3D te kunnen zien.

Ballastmatten

Hoe werkt een ballastmat?

Spoorvoertuigen hebben met aslasten van veelal 22,5 ton een aanzienlijk gewicht. Hierdoor komen enorme krachten vrij wanneer het voertuig rijdt, die gepaard gaan met trillingen en geluid. Het geluid dat een trein kan veroorzaken is eigenlijk tweeledig. Enerzijds het directe geluid van de trein zelf (bijvoorbeeld door luchtweerstand) maar anderzijds, en wellicht nog belangrijker, indirect geluid dat ontstaat door het doorgeven van trillingen aan nabijgelegen constructies. Met name in een stedelijke omgeving kan dit een probleem zijn, door de aanwezigheid van grote appartementencomplexen en kantoorgebouwen. Wanneer deze trillingen aan deze gebouwen worden “doorgegeven” kunnen deze gebouwen sterker gaan trillen of resoneren. Hierdoor ontstaan sterke en lastig op te vangen laagfrequente trillingen en mogelijk geluidsoverlast. In ernstige gevallen kan het zelfs tot schade aan de gebouwen leiden.

De ballastmat vormt een elastische tussenlaag tussen een harde ondergrond en het ballastbed. Onze ballastmatten kunnen volgens uw wens in een bepaalde lengte worden geproduceerd. De standaard breedte van de mat is 1,50 m. Het is gebruikelijk dat hierbij de lengte van de ballastmat overeenkomt met de breedte van het spoor – aanbeloven wordt om de matten in de lengte over de breedte van het spoor te plaatsen. Hierdoor ontstaat er een stevige doch elastische tussenlaag die de trillingen over de gehele breedte absorbeert. Zodoende wordt het “doorgeven” van de trillingen aan de nabijgelegen constructies en dus mogelijke geluidsoverlast aanzienlijk verminderd.

Het aanbrengen van de ballastmatten is een eenvoudig proces, en vergt slechts een aantal stappen. Tevens zijn de ballastmatten zodanig stevig dat er tijdens de installatie met het materieel overheen gereden kan worden. Bekijk de onderstaande video en ontdek het installatieproces van onze ballastmatten.

Productvideo Getzner Ballastmatten

De voordelen

  • Het verminderen van geluids- en trillingsoverlast door het minimaliseren van de verspreiding van trillingen – met als gevolg een beter woon- en werkklimaat
  • Lagere onderhoudskosten – de stabiliteit van de spoorconstructie wordt verhoogd en ballastvergruizing wordt verminderd, waardoor de levensduur wordt verlengd;
  • Levensduur van 30+ jaar;
  • Eenvoudig en snel aan te brengen;
  • Een verbeterd comfort van de treinreis.

De kwaliteit van de Getzner ballastmatten is ook terug te zien in de certificeringen. Zo zijn de ballastmatten gecertificeerd volgens de laatste SPC00061 v3 van ProRail, waar wij voor zowel Type A als Type B ballastmatten in ons assortiment hebben.

Getzner, specialist in geluids- en trillingsreductie

Wil je meer weten over geluids- en trillingsreductie op het spoor? Binnen deze blog lees je alle mogelijkheden die onze partner Getzner biedt. Daarbij bieden de diverse onderdelen ook hyperlinks naar pagina’s met specifieke informatie over: