>>> Partner Getzner in de spotlight

Nederland groeit in alle opzichten. We zijn inmiddels ruimschoots de 17 miljoen inwoners gepasseerd en dit resulteert in een flinke toename in verkeersbewegingen. Daarnaast wonen (en werken) mensen steeds dichter langs het spoor. Dankzij deze ontwikkelingen zien we ook de behoefte aan geluids- en trillingsreducerende oplossingen groeien. Enerzijds om de overlast van het spoor te verminderen, maar anderzijds ook om de reizigers zo comfortabel mogelijk van A naar B te vervoeren.

Voor geluids- en trillingsreductie is Getzner Werkstoffe GmbH een belangrijke partner van ETS Spoor. Het Oostenrijkse bedrijf is kennisleider op dit gebied en voorziet ons van kwalitatief hoogwaardige producten (en advies) om geluid en trillingen tot een minimum te reduceren.

 

Meer verkeersbewegingen en minder overlast

Door de toename van het aantal verkeersbewegingen én het feit dat men steeds dichter langs het spoor woont en werkt, stijgen ook het aantal meldingen van overlast. Dit verklaart in grote mate ook de toenemende vraag naar geluids- en trillingsreducerende producten. Getzner Werkstoffe GmbH is één van deze bedrijven en, met haar hoogwaardige producten en adviezen, hierdoor een belangrijke partner van ETS Spoor.

Getzner Werkstoffe GmbH hanteert met Engineering a quiet future een veelzeggende slogan. De geluids- en trillingsreducerende producten van de Oostenrijkers vindt u terug bij onze producten: Under Sleeper Pads, Floating Slab Track, Rail Pads, Ballastmatten en Baseplate Pads.

 

Under Sleeper Pads

 

Under Sleeper Pads

Een Under Sleeper Pad is een elastische tussenlaag die onder de dwarsligger in het spoor worden geplaatst. Hierdoor worden Under Sleeper Pads in de volksmond ook wel dwarsliggerzolen genoemd. Doordat zij onder vrijwel de gehele dwarsligger worden geplaatst, zorgt een Under Sleeper Pad voor een optimale krachtverdeling over het ballastbed bij het passeren van een trein. Hierdoor verbeteren zij de stabiliteit van het spoor en zorgen ze voor een aanzienlijke trillingsreductie. Tevens zorgen Under Sleeper Pads voor een aanzienlijke reductie in ballastvergruizing. Meer over Under Sleeper Pads.

 

Floating Slab Track

 

Floating Slab Track

De Floating Slab Track (Mass-spring systems) van Getzner Werkstoffe GmbH zijn in drie varianten leverbaar. Welke variant het beste is voor uw project, kunt u tijdens een vrijblijvend adviesgesprek met onze product managers bespreken, aangezien het afhangt van zowel economische als technische overwegingen.

In het kort zorgt het Floating Slab Track ervoor dat de bovenbouwconstructie wordt losgekoppeld van de onderbouwconstructie, waardoor het begint te ‘zweven’. Het systeem voorziet de bovenbouwconstructie in zijn geheel van een elastische laag, waarmee het in een enorme hoeveelheid van zowel geluidsreductie als trillingsreductie voorziet. Een waardevol product voor trajecten die dicht langs woningen of kantoren liggen. Meer over Floating Slab Track.

 

Rail Pads

 

Rail pads

Rail pads worden direct onder de spoorstaven verwerkt en zorgen zodoende voor een betere verdeling van het gewicht en de dynamische krachten die veroorzaakt worden door de spoorvoertuigen. De voordelen van deze producten zijn heel divers en bestaan uit minder slijtage in de spoorconstructie, een verhoogd rijcomfort én een vermindering van zowel geluid als trillingen. Meer over Rail Pads.

 

Ballastmatten

 

Ballastmatten

Ballastmatten verhogen de spoorelasticiteit doordat ze de door de voertuigen veroorzaakte krachten uitstekend weten te absorberen. Trillingen en constructie-geluid worden zodoende gereduceerd. De ballastmatten van Getzner Werkstoffe GmbH zijn eenvoudig te bewerken en snel te plaatsen. Door een vernuftig installatieproces, kunnen de ballastmatten ook bij bestaande spoorconstructies worden aangebracht. Daarnaast zijn de ballastmatten gecertificeerd volgens SPC00061 van ProRail, voor zowel Type A als Type B. Meer informatie over ballastmatten.

 

Baseplate Pads

 

Baseplate pads

Voor de spoortypen die gebruik maken van indirecte bevestigingssystemen, dus met rug(helling)platen, zijn de Baseplate Pads van Getzner Werkstoffe GmbH een ideaal product. De Baseplate Pads worden tussen de rug(helling)plaat en het beton geplaatst en zorgen zodoende voor de benodigde elasticiteit.

Baseplate Pads zorgen voor een goede krachtverdeling en verminderen daardoor trillingen die voortkomen uit onregelmatigheden in de wielen en het spoor. Meer informatie over Baseplate Pads.

 

Getzner Werkstoffe

 

Over Getzner Werkstoffe GmbH

Trillingen en geluid vormen een groot probleem in onze geïndustrialiseerde samenleving. Met name een toename van het aantal verkeersbewegingen heeft er voor gezorgd dat er steeds meer overlast is van trillingen en geluiden.

Als technologieleider op het gebied van trillingsisolatie levert Getzner Werkstoffe GmbH dagelijks een bijdrage aan het verbeteren van de levenskwaliteit van mensen door trillingen en geluid te verminderen. Dankzij producten en oplossingen van Getzner worden onderhoudskosten verminderd en worden onze leef- en werkomstandigheden verbeterd.

Naast de spoorgerelateerde producten, vervaardigen de Oostenrijkers ook geluids- en trillingsreducerende producten voor de bouw en de industrie. Hiervoor gebruikt het bedrijf Polyurethaan, net als voor de materialen die in het spoor worden toegepast, dat in de eigen fabriek is ontwikkeld en continu wordt verbeterd.