Floating Slab Track; Het is een lastige benaming voor een belangrijk product binnen de spoorinfra branche. Het zorgt namelijk voor een aanzienlijke vermindering van geluid en trillingen die voortvloeien uit de bovenbouwconstructie op het moment dat treinen passeren.

Introductie Floating Slab Track

In normaal Nederlands is Floating Slab Track een elastisch materiaal wat de bovenbouwconstructie volledig inkapselt om de constructie los te koppelen van de onderbouwconstructie. Hierdoor worden trillingen niet meer doorgegeven in de onderbouw en omliggende bebouwing. Naast deze trillingsreductie, zorgt het gebruik ook voor een forse geluidsdemping, waarbij 30+ decibel zonder meer mogelijk is!

Floating Slab Track varianten

Er bestaan een drietal verschillende varianten, waarbij het type ondersteuning voor de verschillen zorgt. Iedere variant heeft zijn eigen kenmerken en resultaten.

Full-Surface Support

Floating Slab Track Geluidsreductie

Dit type biedt een elastische tussenlaag over de gehele bodem van de bovenbouw. Hierdoor biedt het stabiliteit over het gehele systeem, een uitstekende verdeling van de krachten en is de kans op constructiefouten vrijwel nihil. De trillingsfrequenties nemen met dit type af met 14 tot 25 Hz, waarbij geluiden tot wel 30 dB gereduceerd worden.

Linear Support

Floating Slab Track Trillingsreductie

Dit type Floating Slab Track bestaat in feite uit een tweetal lange banen, die onder de bovenbouwconstructie worden geplaatst op om lagere natuurlijke frequenties van de steunstructuur (8-15 Hz) te bereiken. Het vangt de horizontale krachten (re,- en acceleratiekrachten) uitstekend op en zorgt tevens voor een goede opname van de krachten die loodrecht op de spooras worden uitgeoefend.

Al met al zorgt lineaire ondersteuning voor een hogere demping van contactgeluid, tot ongeveer 30 dB.

Point-Like Support

Floating Slab Track

Dit type Floating Slab Track ondersteunt de bovenbouwconstructie op een aantal punten onder de bovenbouwconstructie, waarbij de maximaal toelaatbare horizontale doorbuiging zorgt voor de juiste afstand tussen de ‘supports’ te bepalen. Met dit type kan tot meer dan 30 dB aan geluidsreductie worden behaald.

Meer over trillings- en geluidsreductie

Nu we vaker van het spoor gebruik maken en steeds dichter op het spoor komen te wonen, is het belangrijk om goede maatregelen te treffen om geluidsoverlast en trillingsoverlast tot een minimum te beperken. Onze partner Getzner is specialist op het gebied van trillingsreductie en geluidsreductie. Naast Floating Slab Track bieden zij ook andere spoorgerelateerde producten binnen dit vakgebied: