Embedded Track

Trambanen zijn onderhevig aan enorme lasten. Dit komt niet alleen door tramverkeer, maar ook door weggebruikers, die langs of over de rails rijden. Deze constante belastingen liggen ten grondslag aan een onderhoudsplan, om schade aan rail en weg te voorkomen. Een embedded railsysteem (ERS) biedt een duurzame oplossing. Een ERS bestaat uit een rails, die ingekapseld is met ondersteunende en absorberende materialen om de belasting te verdelen over een groter oppervlak en reduceert trillingen.

De voordelen:

  • Het verlengt de levensduur van de rails en het wegdek;
  • Minder onderhoud, dus minder verkeershinder;
  • Verbetering van de reiservaring en en minder geluidshinder voor de omgeving;
  • Flexibiliteit in montage: er kan gebruik worden gemaakt van verschillende bevestigingsmiddelen;
  • Bij light rail is bekleden met een rubberen, isolerende mantel ook een mogelijkheid om zwerfstromen tegen te gaan.

Vossloh Nederland heeft in samenwerking met Polycorp het eerste stuk tramspoor in Nederland uitgerust met een Polycorp embedded railsysteem. Dit is onafhankelijk getest en heeft (een) zeer hoge isolatiewaarden die ver onder de norm blijft.

Tevens werkt Vossloh Nederland met Getzner samen om embedded track-systemen te leveren. Uniek aan deze variant zijn de geluidsabsorberende elementen. Voor meer informatie download hier de ERS informatiebrochure.