Certificaten Vossloh Nederland

Naast dat we ons jaarlijks laten certificeren voor ISO 9001 en ISO 45001, hebben we ons in 2023 ook laten certificeren voor ISO 50001 en ISO 14001, voor energie en duurzaamheid.

Ook zijn we verheugd om aan te kondigen dat ons bedrijf onlangs is gecertificeerd voor SCL Trede 3. We zijn er trots op dat onze inzet voor veiligheid wordt erkend door de auditoren. Bovendien zijn we aangemoedigd om te streven naar certificering voor Trede 4, wat een nog hoger niveau van prestatie vertegenwoordigt.

Blijf op de hoogte voor verdere updates en ontwikkelingen op het gebied van certificering. We zijn vastbesloten om onze normen voortdurend te verbeteren en te voldoen aan de hoogst normen.

Co2 prestatieladder Niveau 5

Daarnaast zijn we verheugd om aan te kondigen dat we zojuist een positief advies van de auditor hebben ontvangen voor de hercertificering van de CO2 prestatieladder niveau 5. Dit bevestigt ons streven naar duurzaamheid en het verminderen van de ecologische footprint. Jaarlijks laten we ons voor het freesproject welke we uitvoeren in opdracht van Prorail certificeren conform bijlage 9 TN204448 niveau 5 van Prorail.

ISO 9001

Met een ISO 9001 certificaat tonen wij aan dat onze processen voldoen aan internationale normen voor kwaliteitsmanagementsystemen (QMS) en dat onze belangen van onze klanten voorop staan.

ISO 45001

ISO 45001 beschrijft eisen die de risico's voor werknemers verkleinen. Dit zorgt voor een optimale gezondheid en veiligheid op het werk. Het is de enige internationale en onafhankelijke norm voor operationele gezondheids- en veiligheidsmanagementsystemen.

ISO 50001

De nieuwe ISO 50001:2018, die in juni 2011 is uitgebracht, heeft een High-Level Structure (HLS) en is gebaseerd op de kwaliteitsnorm ISO 9001 en de milieunorm ISO 14001. Dit stelt organisaties in staat hun bestaande energie- en milieubeheersystemen om te zetten in een systematisch energiebeheersysteem.

ISO 14001

De ISO 14001 certificering vereist efficiënt gebruik van energie en grondstoffen. Daarnaast is het gericht op zo min mogelijk afval en het voorkomen van risico op milieuschade. Bovendien draagt het management via de norm een grotere verantwoordelijkheid voor milieumaatregelen en milieupraktijken.

Veiligheidsladder Vossloh Nederland

Omdat we geregeld te vinden zijn op de projecten in het spoor, is veiligheid een belangrijk onderwerp. En werken in het spoor brengt ook risico’s met zich mee. Door alert te zijn, samen met de aannemers en de andere collega’s in het spoor zorgen we voor een veilige werkomgeving.

De Safety Culture Ladder stimuleert organisaties en leveranciers om bewust veilig te werken. Het is een instrument om veiligheidsbewustzijn, houding en gedrag in organisaties te meten met als doel om het veiligheidsbewustzijn te ontwikkelen en het aantal onveilige situaties binnen organisaties terug te dringen. De SCL biedt kaders voor veilig werken aan alle partijen in diverse branches.

Treden van de veiligheidsladder:

Trede 1
Gecertificeerd volgens NEN
Trede 2
Gecertificeerd volgens NEN
Trede 3
Gecertificeerd volgens NEN
Trede 4
Zijn we momenteel mee bezig en zal in 2024 worden afgerond!