Smart turnout

Voorspellend en conditie gebaseerd onderhoud 

Wissels zijn een van de meest kritieke constructies van het spoornetwerk. Goed onderhoud hiervan is een sleutelfactor voor de beschikbaarheid van het spoor. De wereldwijde behoefte aan meer spoorwegmobiliteit leidt vaak tot een toename van verkeer, wat gevolgen kan hebben voor degradatie en vertragingen.

Tegenwoordig kampen veel spoornetwerken ook met een gebrek aan middelen en personeel door generatiewisseling en de gespannen arbeidsmarkt.

We zien de noodzaak om over te stappen van reactief en tijd gebaseerd onderhoud naar voorspellend/preventief en conditie-gebaseerd onderhoud voor efficiënter onderhoud, maar ook om de levensduur van constructies te optimaliseren.

De belangrijkste bronnen van abnormale trillingen zijn: 

 • Slijtage van de wissel?, inclusief de wisselliggers 
 • Verkeerde afstelling van de geleiderail of bevestigingsmiddelen 
 • Verkeerd ontwerp van de wissel 
 • Beschadigd wielstel 
 • Onjuist onderstoppen van ballast 

Onze oplossing is een IoT-apparaat dat de trillingen op het niveau van het beweegbare puntstuk van de kruising controleert. Hiermee kan de impact van de wielstellen op de infrastructuur worden afgelezen. 

 Onze sensor bestaat uit: 

 • Sensor box  
 • Gateway  
 • Cloud-applicatie 

De belangrijkste kenmerken van onze oplossing zijn: 

 • Een cockpitdashboard om in één oogopslag je kritieke spoorse onderdelen te identificeren en te bepalen waar onderhoud moet worden ingezet. De voorgestelde alarmdrempel kan worden aangepast aan uw behoefte van beschikbaarheid
 • Het monitoren van trillingen en verplaatsingen om het verloop dan wel ontwikkeling van deze parameters te controleren en te anticiperen op een mogelijke storing
 • De herkenning van treinsoorten zodat metingen op een treinsoort kunnen worden gevisualiseerd om nauwkeurige inzichten te krijgen
 • Treinsnelheidsmeting biedt extra factoren om meer relevante inzichten te krijgen
 • Batterij en 4G sterkteanalyse voor het beheer van de sensoren.
 • Buitentemperatuur

 Onze oplossing maakt het mogelijk om in één oogopslag, middels een dashboard, te identificeren welke wissel zich afwijkend gedraagt. 

 • Te anticiperen op het verloop van slijtage en onderhoud te prioriteren. 
 • De levensduur van onderdelen te verlengen door altijd tijdig in te kunnen grijpen 
 • Het controleren van het effect van onderhoud door te verifiëren of de gewenste conditie is bereikt 

 Over het algemeen kunnen de onderhoudsactiviteiten beter gepland worden