Neutraal temperatuur

Om te bepalen of het spoor met de juiste Neutraal Temperatuur is aangelegd of spoorspattingen te voorkomen, kan men gebruikmaken van non-destructieve meetinstrumenten. Deze maken het mogelijk de neutraal temperatuur te meten zonder de spoorstaaf te hoeven doorzagen. In ons assortiment beschikken wij over een tweetal meetinstrumenten, te weten:

 • Railscan
 • Verse®

RAILSCAN / TRACK SAFE RELEASE

De Railscan is een instrument dat is ontwikkeld in samenwerking met de Hongaarse spoorwegen (MAV) en zusterbedrijf MAV-Thermit® . Het systeem is gebaseerd op magnetisme en brengt wisselende magnetische velden in de kop van de rail aan. De microstructuur van de rail reageert op het magnetisch veld en de gekalibreerde “taster” neemt de gemeten pulsen waar. De gemeten pulsen worden met behulp van de kalibratiecurve vertaald naar Trek- of Drukkrachten (Rail Stress). Wij komen graag bij u langs voor een presentatie.

VERSE

De Verse is een in Engeland, in samenwerking met AEA Technology, ontwikkeld meetinstrument. Het instrument heeft zich reeds in diverse landen bewezen. Met een nauwkeurigheid van +/- 0,2 C° t.o.v. de destructieve methode is het een zeer betrouwbaar middel om de Neutraal Temperatuur te bepalen. De werking is als volgt:

 • de rail wordt over ca. 30 meter losgemaakt
 • op 15 meter uit het hart v.h instrument wordt aan beide zijden een blokje onder de voet v/d rail geplaatst
 • railhoogte wordt met behulp van een schuifmaat opgemeten en tezamen met het railprofiel in de handheld computer opgegeven
 • hoogtemeter wordt aan de rail bevestigd en met de handheld verbonden
 • railtemperatuur wordt aan de schaduwzijde v/d voet van de rail gemeten*
 • rail wordt geheven door met een pompstok gelijkmatig te pompen tot een kracht van 10KN is bereikt
 • de spoorstaaf temperatuur wordt nogmaals opgenomen en in de handheld opgegeven
 • de neutraal temperatuur wordt op het display weergegeven
 • spoorstaaf laten zakken en de stappen 5 t/m 8 nog tweemaal herhalen

Bent u geïnteresseerd in een dergelijk meetsysteem dan maken wij graag een afspraak voor een presentatie.

 

* ETS Spoor levert ook digitale of analoge rail thermometers