Polycop is een volledige leverancier van polymere embedded track isolatiesystemen die de levensduur van elk wegdek verlengen en de effecten van destructieve impact en trillingen, verdwaalde elektrische stromen en overmatig railgeluid verminderen.