Geluidsoverlast door treinverkeer, een maatschappelijk probleem dat steeds hoger op de agenda komt te staan. Niet alleen omwonenden, maar ook gemeenten lijken dit probleem te erkennen. Trillingen veroorzaakt door langsrijdend treinverkeer is niet alleen op het gehoor hinderlijk voor omwonenden, maar kan ook in de nabije toekomst schade aanrichten aan bestaande- en nieuwbouwwoningen. Er zijn nog geen wettelijke normen opgesteld voor trillingen door rijdend treinverkeer, dit betekent niet dat er geen oplossingen zijn voor geluidshinder.

Geluidsreductie door under sleeper pads

Het Oostenrijkse bedrijf Getzner, gespecialiseerd in trillingsisolatie in de spoorweg sector, biedt een oplossing voor dit maatschappelijke probleem. Zo hebben zij onlangs een nieuw product gelanceerd om geluidshinder door treinverkeer te verminderen. Door het inzetten van de under sleeper pads kan trilling significant worden teruggedrongen en zorgt het ondertussen voor het behoud van ballast onder het spoor.

Under sleeper pads kunnen worden toegepast in zowel hogesnelheidslijnen als in lijnen met een hoge asbelasting. De pads zorgen voor meer stabiliteit van het spoor en kunnen al tijdens het fabricageproces worden aangebracht onder de dwarsliggers. Het product is gemakkelijker te installeren en buitendienststelling van bestaande trajecten wordt geminimaliseerd.

Niet alleen de under sleeper pads bieden een oplossing. Afhankelijk van de situatie kan er ook gekozen worden voor sub-ballast mats, baseplate pads of het mass-spring system van Getzner. Meer informatie over de under sleeper pad leest u in dit artikel of neem contact op met Vossloh ETS via ls.ets.infobox@vossloh.com. Wij helpen u graag verder!