In april is de grootschalige renovatie van het Leidseplein gestart. De belangrijkste uitgangspunten zijn: meer ruimte voor voetgangers en meer eenheid op het plein. Daarom wordt het autovrij, komt er een grote ondergrondse fietsenstalling en zal de taxistandplaats verhuizen.

Een goede doorstroom van het OV is op dit kruispunt heel belangrijk. Tramrails en wissels zullen daarom worden vernieuwd. ETS Spoor is daar in samenwerking met haar partner Goldschmidt bij betrokken.

In het grote renovatieproject worden ca. 250 verbindingslassen gemaakt. Die zorgen ervoor dat het volledige complex na enkele weken weer kan worden bereden.

Kijk voor meer informatie over de vernieuwing van het Amsterdamse Leidseplein op de website van de gemeente.