Met bijna 7.000 kilometer spoorlijn en jaarlijks ruim 3 miljoen treinritten, wordt ook binnen de spoorbranche een redelijke hoeveelheid CO2 uitgestoten. CO2-reductie is zodoende ook een onderwerp op de lange termijn Spooragenda van de Rijksoverheid, waar milieubewuste en CO2-besparende oplossingen worden aangemoedigd. Eén van de manieren om relatief eenvoudig de CO2 uitstoot van treinen te compenseren is greenSand. Dit materiaal, wat gelegd wordt als schouwpaden langs spoortrajecten, neemt CO2 op en wordt omgezet in silicaat, bicarbonaat en magnesium. 

Hoe werkt greenSand?

In pure vorm maakt greenSand een CO2-neutrale uitvoering van (her)inrichtingsprojecten mogelijk. Kortom, de CO2 uitstoot van dergelijke projecten kan volledig worden gecompenseerd door gebruik te maken van greenSand voor de schouwpaden.

greenSand is in feite een mineraal, Olivijn. Dit mineraal komt wereldwijd in grote hoeveelheden voor en zorgt al miljoenen jaren voor CO2 reductie. Door verwering van Olivijn met water wordt CO2 omgezet in silicaat, bicarbonaat en magnesium. Het is een chemische reactie is tussen een zuur (CO2 = koolzuur) en een basisch gesteente (olivijn). De bicarbonaten (=kalk) gaan verzuring van de grond tegen. De pH-waarde gaat omhoog en wordt gestabiliseerd. 1 kg greenSand heeft dezelfde werking als 1,43 kg kalk. Het vrijgekomen magnesium is een belangrijke voedingsstof voor de vorming van chlorofyl (bladgroen). Elke kilometer schouwpad kan zodoende 665 ton CO2 ‘opruimen’. 

De chemische reactie die plaatsvindt wanneer Olivijn (greenSand) in aanraking komt met water (H2O) is: Mg2SiO4 + 4CO2 + 2H2O => 2Mg2+ + SiO2 + 4HCO3-.

greenSand kenmerken:

  • breekt CO2 definitief af;
  • reageert uitstekend in ons vochtige klimaat;
  • is een 100% natuurlijk materiaal en bevat geen zware metalen;
  • voldoet aan samenstellingswaarde voor niet-vormgegeven bouwstof;
  • voldoet aan SPC000173-3 van ProRail.

Succesvol toegepast in Hoekse Lijn

Om de CO2 uitstoot van project Hoekse Lijn te verminderen, kozen opdrachtgevers voor het gebruik van greenSand als CO2 opruimend schouwpad. Hiermee werd Hoekse Lijn de eerste spoorlijn in Nederland waar dit product succesvol werd toegepast.

De succesvolle werking van greenSand is daarbij ook wetenschappelijk aangetoond door onderzoeken van o.a Deltares, Movares. Daarnaast hebben ook de universiteiten van Hamburg, Antwerpen, Delft en Utrecht de CO2 reducerende werking aangetoond.