Donderdag 2 november 2017 organiseert ETS Spoor, samen met Movares, DGMR en de Gemeente Rotterdam een bijeenkomst over trillingen en geluid van het spoor. Sprekers Hans J.A. van Leeuwen en Reinoud Fennema zijn ingenieurs bij DGMR en zullen tijdens deze kennistafel ingaan op onderzoek om te komen tot maatregelen en validatie van geluid en trillingen.

De noodzakelijke transitie naar meer spoorwegtransport en de wens naar verbeteringen van de woon-, werk- en leefomgeving leidt naar meer aandacht voor de problematiek ten aanzien van geluid en trillingen. Voor geluid (door de lucht) is reeds het nodige in gang gezet. Trillingen en daarmee gepaard gaand geluid (laagfrequent contactgeluid) verkrijgt steeds meer aandacht, zeker ook met de toenemende treinintensiteit.

Goed onderzoek begint bij het meten en vastleggen van geluid en trillingen, met diverse bijkomende parameters, zoals trein- en spoorconstructie en -conditie, bodemsamenstelling, gebouwconstructie enz. enz. Statistisch verantwoord meten is daarbij essentieel. Alleen dan kan een verantwoorde keuze worden gemaakt naar de mogelijk te nemen maatregelen, zowel concreet als ook in de vorm van assetmanagement.

Meer informatie over deze bijeenkomst en aanmelden kunt u vinden via deze link >>