In opdracht van VolkerRail gaat ETS Spoor de bovenbouwmaterialen leveren voor het Theemswegtracé, onderdeel van de Rotterdamse Havenspoorlijn. Dit nieuwe spoorviaduct moet de doorstroming in dit deel van de havenstad verbeteren en de geluidsoverlast in de omliggende regio verminderen.

Knelpunten in de huidige situatie

Rotterdam heeft zowel het treinverkeer als de scheepvaart naar de Maasvlakte en Europoort de afgelopen jaren flink zien toenemen. De Calandbrug speelt een belangrijke rol in het verwerken van deze verkeersstromen. Deze stalen hefbrug (1969) loopt over het Calandkanaal en telt een viertal rijstroken voor auto's, twee goederensporen en een voet- en fietspad. Indien geopend is de doorvaartopening van de brug 60 meter breed en 50 meter hoog.

De Calandbrug kent een aantal knelpunten die de vervanging nodig maken. Op gebied van veiligheid loopt de brug met zijn 50 jaar tegen het eind van zijn technische levensduur, waarbij vervanging een gigantische kostenpost zou behelzen, terwijl de andere knelpunten niet worden opgelost. De toename van grote schepen hindert de komende jaren steeds vaker een efficiënte doorloop van het treinverkeer. Daarbij is de geluidsoverlast van de stalen brug een doorn in het oog van de inwoners van het nabijgelegen Rozenburg.

Het Theemswegtracé is de oplossing voor het kunnen doorrijden van het treinverkeer. Daarnaast zorgt het nieuwe traject ook voor een flinke geluidsreductie.

Theemswegtracé: Minder geluidsoverlast en een soepele doorstroming

Het Theemswegtracé is een nieuw stuk spoor van ongeveer 4 kilometer dat een soepele doorstroming van zowel treinverkeer als scheepvaart moet waarborgen. Door de omleiding gaat het treinverkeer niet langer over de Calandbrug, maar over de Rozenburgse Sluis en via de Theemsweg. Door deze aanpassing ondervindt het treinverkeer niet langer hinder van de scheepvaart. Door toepassing van 30.000 m2 ballastmatten, wordt tevens de geluidsoverlast aangepakt.

In de nieuwe situatie blijft de Calandbrug wel toegankelijk voor het wegverkeer. Dankzij een renovatie van deze onderdelen blijft de brug ook de komende decennia een belangrijk toegangspunt tot de Rotterdamse haven.

Projectscope

Besix, Dura Vermeer, Hollanda, Iemants en Mobilis hebben de handen ineen geslagen (onder het aannemersconsortium SaVe) om de onderbouw van het Theemswegtracé te bouwen. Gezamenlijk dragen zij zorg voor de aanleg van een vier kilometer lang traject, een betonnen viaduct, twee stalen boogbruggen en de aanpassingen van het wegennet. De werkzaamheden zijn in september 2018 reeds gestart en zijn voorspoedig verlopen. Binnen enkele weken zal de onderbouw opgeleverd worden, waarna de volgende aannemer (VolkerRail) zorg zal dragen voor de bovenbouwconstructie. Als alles volgens planning verloopt zullen deze werkzaamheden eind 2021 afgerond worden.

De bovenbouwconstructie van het Theemswegtracé omvat de aanleg van het spoor, de bovenleidingen en diverse producten voor het treinbeveiligingssysteem. Hiervoor levert ETS Spoor onderstaande bovenbouwmaterialen:

Om trein-/wegverkeer zo min mogelijk te onderbreken voor het leveren van de materialen, heeft ETS Spoor onder andere gekozen voor levering per schip. Zo worden de verkeersbewegingen en -onderbrekingen tot een minimum beperkt en worden de materialen in de directe nabijheid van het project geleverd.

Naast bovenstaande producten zorgt ETS Spoor ook voor het frezen van de spoorstaven in het werk.

 

Tussenstand

Inmiddels zijn de bouwwerkzaamheden ver gevorderd. He zal niet heel lang meer duren voor de eerste trein over het nieuwe traject kan rijden. Projectmanager Dave Oerlemans kan tevreden terugkijken op een geslaagd project. Onderstaande foto's geven een goed beeld weer van het stadium waar de nieuwe spoorbaan zich momenteel bevindt. Met een prachtige blauwe lucht als achtergrond komt de bijna kunstige baan helemaal tot zijn recht.