Regelmatig onderhoud van uw meetapparatuur is van groot belang om de nauwkeurigheid van de meetresultaten te borgen. Daarom organiseert ETS Spoor ook dit jaar weer onderhoudscampagnes voor de Rail Straight Dual Meetrei van Elektro-Thermit en de GRP-trolleys van Amberg.

Het doel van de campagnes is om onderhoud efficiënt uit te laten voeren door specialisten, met zo min mogelijk overlast voor de gebruiker. Beide campagnes staan in de loop van Q1 op de planning.

Heeft u ook meetapparatuur dat u graag tijdens onze campagne zou willen laten onderhouden? Neem dan contact op met onze afdeling Product Management. Zij kunnen u informeren over de planning en aanpak.