De elektrische scheidingslas is een belangrijk onderdeel voor een veilig en comfortabel spoor. Naast elektrische scheidingslas (ES las), wordt dit product ook wel lijmlas of isolatielas genoemd.

Klein van formaat maar grote impact op de veiligheid van het spoor

De ES las is de verbinding tussen twee spoorstaven, waarbij de las zorgt voor een scheiding van het elektrische circuit. Zodoende wordt het spoor in delen (secties) opgedeeld, waardoor de spoorbeheerder bijvoorbeeld kan zien op welke sectie de trein zich op een bepaald moment bevindt. 

Hoe dat werkt is eigenlijk vrij eenvoudig. In elke sectie van het spoor is een zogenaamde spoorstroomloop aangebracht. Als een trein een bepaalde sectie passeert dan wordt deze kort gesloten, waardoor men weet waar de trein zich op dat moment bevindt. Met dit slimme systeem kunnen treinen op een vrij eenvoudige manier gevolgd worden en weet de spoorbeheerder dus altijd op welke secties de treinen zich momenteel bevinden.

ES Las

Aansturen van seinen en overwegen

ES lassen worden tevens gebruikt bij de aansturing van seinen en overwegen. Hierbij zijn de secties gekoppeld aan de seinen en overwegen, zodat deze aangestuurd kunnen worden bij het passeren van een bepaalde sectie. Zo weet een sein wanneer hij op rood moet (of uit moet gaan) en weet een overweg wanneer de spoorbomen naar beneden (of omhoog) moeten. 

Soorten ES Las

Elektrische scheidingslas, ES las, lijmlas en isolatielas… Net als dat er verschillende benamingen zijn voor de lassen, zijn er ook verschillende soorten. Wij onderscheiden er twee: de geconstrueerde elektrische scheidingslas en de gelijmde elektrische scheidingslas. 

De geconstrueerde elektrische scheidingslas (isolatielas)

Dit type scheidingslas bestaat uit een kunststof plaatje van zes millimeter dikte, wat tussen de voeg in de spoorstaven wordt geplaatst. De lasplaten worden voorzien van een losse mantel (schaal) en deze zorgen voor de isolerende werking, zodat de spoorstaven geen elektrisch signaal aan elkaar kunnen overdragen.

Naast het isolerende kunststof plaatje, zijn ook de lasbouten van de lasplaten geïsoleerd. Een kenmerkend nadeel van de geconstrueerde ES las is dat het géén grote krachten kan opnemen. In het geval van grote krachten wordt de andere methode gekozen: gelijmde elektrische scheidingslassen

De gelijmde elektrische scheidingslas (lijmlas)

De gelijmde elektrische scheidingslas, ook wel lijmlas genoemd, verschilt niet heel veel van de geconstrueerde elektrische scheidingslas. De lasplaten zijn in deze opzet vooraf geïsoleerd met kunststof mantel en lijm, die de hoge duw- en trekkrachten in een voegloos spoor uitstekend weten te weerstaan. Ook op buiging en vermoeiing presteert dit type ES las het allerbest.

Neem voor meer informatie over lijmlas pakketten of prefab ES lassen, contact op met onze product manager.