Lightrail is een flexibele, betaalbare en duurzame optie voor stedelijk vervoer. Lightrail is breed toepasbaar en kan worden toegepast op zowel metro, trein als tram trajecten. Dit hybride karakter maakt dat ETS Spoor lightrail ziet als hét systeem voor de toekomst van het (stedelijke) openbaar vervoer.

Wat is lightrail?

Zoals hierboven omschreven combineert lightrail de voordelen van zowel metro, trein als tram. Afhankelijk van de toepassing, worden de eigenschappen van minimaal twee van deze sporen gecombineerd. In feite kun je lightrail dus ‘gewoon’ zien als een vorm van openbaar vervoer, maar dan met een compleet nieuw en innovatief karakter waarin alle voordelen van trein, tram en metro zo effectief mogelijk zijn gecombineerd.

Als vervoersmiddel is lightrail zodoende net zo aantrekkelijk als reizen met de auto, maar dan flexibeler, betaalbaarder, sneller en comfortabeler! Daarnaast is het ook nog een uitermate duurzaam alternatief voor ‘groene’ steden die auto’s (en de hierbij horende uitstoot) de komende jaren willen beperken.

lightrail noord zuid lijn
Een wissel binnen lightrail traject Noord/Zuidlijn.

De koppeling tussen stedelijk en binnenstedelijk vervoer

Dat lightrail een uitstekend alternatief is voor nieuwbouw en renovatie van bestaande spoor types zien we terug in de Randstadrail. Een lightrail traject dat de stad verbindt met de omliggende regio’s – en andersom. Tussen de steden doet het hier dienst als regulier treinspoor, waarna het traject zich in de steden verder voortzet als metro/tram. 

Het hybride karakter is één van de belangrijkste succesfactoren van de Randstadrail; Het brengt reizigers in één reisbeweging verder in de stad en zorgt zodoende voor een efficiëntere doorstroom van reizigers omdat overstappen tot een minimum wordt beperkt. Ondanks de lagere snelheid in de ‘treinmodus’, is een lightrailtraject zodoende sneller over het geheel.

“Light rail is een railgebonden vorm van openbaar vervoer dat gebruikt wordt op de schaal van de stedelijke regio en de stad. In tegenstelling tot trein en metro islight rail per definitie geschikt om tot op zekere hoogte te integreren in de openbare ruimte en desgewenst te mengen met regulier wegverkeer.” Daarnaast kan lightrail ook gebruik maken van het hoofdspoor en dus integreren met treindiensten.
Meer weten over lightrail? We hebben een uitgebreide blog gemaakt over de voordelen, de toekomst van lightrail en een tiental mogelijke lightrail trajecten.