De IMS 3000 is een modulaire trolley met precisie sensoren voor het meten van diverse aspecten van het spoor. Absolute en relatieve spoorgeometrie kunnen gelijktijdig en tot op de millimeter nauwkeurig worden gemeten. BAM heeft gekozen voor een zeer compleet systeem, inclusief profiler. Frits Klijs is Teamleider Maatvoering bij BAM Infra Rail en vertelt waarom zij voor dit product hebben gekozen.

Waarom hebben jullie voor een meetsysteem van Amberg gekozen?
Frits: “Wij werken al langer met meettrolleys van Amberg. Onze werkmethodieken zijn daarop ingericht en onze medewerkers kunnen ermee overweg. Bovendien is er geen andere partij in de markt die een dergelijke IMU biedt inclusief deze uitgebreide software.”

Waarvoor wordt de IMS 3000 ingezet?
Frits: “Wij zetten de IMS 3000 in bij zowel nieuwbouw als renovatieprojecten. Maar ook voor liggingsonderhoud in onze beheergebieden. Het is onze filosofie om het spoor op basis van geometrie duurzaam te beheren. Door slijtage snel te signaleren en verhelpen, behoud je het reizigerscomfort en op den duur scheelt het correctief onderhoud.”

Wat gaf de doorslag om voor dit product te kiezen?
Frits: “De meetsnelheid die significant hoger ligt dan bij andere systemen. Doordat er minder grondslag nodig is dan bij conventionele trolleys, is er minder voorbereiding nodig. Daarnaast is de meetsnelheid behoorlijk hoger en kunnen we dus meer meters maken in dezelfde tijd. Door deze hoge productiviteit wordt een nacht buitendienststelling heel efficiënt benut.”

De IMS 3000 heeft een modulaire opbouw en biedt BAM daarom later nog de mogelijkheid om uit te breiden met nieuwe functionaliteiten. Dat maakt de keuze voor het IMS systeem toekomstbestendig.

Meer informatie over dit product, of andere meetsystemen van Amberg? Neem gerust contact op met onze afdeling Product Management. Via 0299 – 45 40 50 of ls.ets.infobox@vossloh.com