Om de veiligheid en het comfort van treinreizen te verhogen, is het van belang dat spoortrajecten goed gemonitord worden op verzakkingen en andere afwijkingen die kunnen ontstaan. De sensoren van Railmonitor zijn hierbij een duurzame en gebruiksvriendelijke oplossing om verzakkingen real time (24/7) te detecteren.

Verzakking van het spoor

Sinds jaar en dag wordt het spoor gemonitord door de reguliere meettrein die halfjaarlijks ‘langskomt’. Deze meettrein heeft echter moeite met het nauwkeurig meten van (kleine) verzakkingen, waardoor het geen sluitende garantie geeft op een veilig en comfortabel spoor. Bovendien betreft het slechts een momentopname en meet het geen blinde vering. Kleine oneffenheden kunnen echter wel grote gevolgen hebben, zowel voor de veiligheid, het comfort én geluidsoverlast.

Door de Railmonitor sensoren op bepaalde delen van het spoor te plaatsen kan er in kaart worden gebracht wat de conditie van het spoor is en hierdoor kan er preventief onderhoud gedaan worden. Ze registreren permanent de ligging en geven de afwijkingen t.o.v. de regelgeving.

Gebieden waar aan te denken valt zijn bijvoorbeeld bogen, gebieden waar grondverzakkingen waarschijnlijk zijn, langs bouwlocaties, rondom ES-lassen & overwegen of overgangen van ballast spoor naar een kunstwerken/tunnels.

Uiterst nauwkeurig

De Railmonitor is een draadloos systeem dat eenvoudig te plaatsen is en allerlei karakteristieken, zoals de ligging, verkanting, scheluwte van het spoor in kaart kan brengen. De verkanting of verzakking wordt tot op 0,1 millimeter nauwkeurig gemeten, waardoor zelfs de kleinste wijzigingen direct worden geregistreerd. 

Eenvoudig en duurzaam

Railmonitor is een kleine unit die in het midden van een dwarsligger geplaatst dient te worden. Dit duurt niet langer dan 1 minuut. Om de monitoring van het spoor effectief te meten, dient iedere 3-10 meter een nieuwe monitor geplaatst te worden. Doordat de Railmonitor op zonne-energie werkt, is er geen stroomvoorziening benodigd.

Het borgen van de veilig berijdbare spoorinfra met Railmonitoring kan als dienst worden aangeboden of wij kunnen uw maatvoering specialisten opleiden deze werkzaamheden zelf uit te voeren.