Het Rawie stootjuk is een energie absorberende spoorbeeindigings- constructie die de kinetische energie, die bij aanrijding van treinen ontstaat, middels wrijving omzet in warmte en hierdoor de trein over een bepaalde spoorlengte tot stilstand brengt.

Door het gecontroleerd afremmen van treinen wordt het gevaar voor treinpassagiers bij het aanrijden van een stootjuk geminimaliseerd. Ook materiele schade aan trein en infrastructuur wordt door Rawie remstoot-jukken geminimaliseerd. Na een aanrijding kan het remstootjuk eenvoudig weer op de juiste plek worden geplaatst, door het met een kabel terug te trekken. Het kabel ontkoppelt als het stootjuk op zijn juiste positie staat.

Op basis van een aantal parameters waaronder de snelheid, beschikbare remweg en massa van de trein zijn we in veruit de meeste gevallen in staat om u een geschikte oplossing te adviseren.

Om veiligheidsredenen zijn de Rawie remstootjukken in de ontwerpvoorschriften van Prorail (OVS00056) opgenomen.

De door Prorail gepubliceerde regelgeving kunt u vanaf de Rail Infra Catalogus downloaden. De documenten zijn: BEA00127; ISV00127 en ACP00067.